பெட்ரோல் விலை

 பெட்ரோல் விலை

சென்னையில் பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமின்றி பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ரூ.74.73ஆகவும், டீசல் ஒரு லிட்டர் ரூ.68.32 ஆகவும் உள்ளது.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...