ஆசையின் விலை ஆராதனா | 6 | தனுஜா ஜெயராமன்

ஆசையின் விலை ஆராதனா | 6 | தனுஜா ஜெயராமன்

ஆராதனாவின் ப்ளாட்டில் அனாமிகா இன்ச் இன்ச்சாக அலசிக் கொண்டிருந்தாள். கூடவே ரவி மற்றும்

read more
சிவகங்கையின் வீரமங்கை | 23 | ஜெயஸ்ரீ அனந்த்

சிவகங்கையின் வீரமங்கை | 23 | ஜெயஸ்ரீ அனந்த்

அச்சமயம் வீரன் ஒருவன் ஓலை ஒன்றைக் கொண்டு வந்தான். “ முதல் மந்திரிக்கு

read more
கண்ணே, கொல்லாதே | 7 | சாய்ரேணு

கண்ணே, கொல்லாதே | 7 | சாய்ரேணு

7.புத்தன்? வெகுநேரம் யாரும் எதுவும் பேசவில்லை. கௌதம் கான்ஸ்டபிள்களிடமிருந்து திமிறிக் கொண்டு அம்மாவின்

read more
கிருஷ்ணை வந்தாள் | 6 | மாலா மாதவன்

கிருஷ்ணை வந்தாள் | 6 | மாலா மாதவன்

எட்டுத் திக்கும் காப்பாள் – காளி எல்லை காத்து நிற்பாள் பட்டுக் கைகள்

read more

Latest Post