தைப்பூசம் | முருகன் காவடிப் பாடல்

 தைப்பூசம் | முருகன் காவடிப் பாடல்

முருகு தமிழ் | தைப்பூசம் | முருகன் காவடிப் பாடல் | ச.பொன்மணி

தைப்பூசத் திருநாளில்
சண்முகப் பெருமானின்
பேரருள்
அனைவருக்கும்
வாய்க்கட்டும்.
வாழ்க வளமுடன்
வளங்கள் நிறைவுடன்

பாடல், இசை, குரல் & ஒளி வடிவம்

கவிஞர் முனைவர் ச.பொன்மணி

uma kanthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...