பருக்களை உடனடியாக போக்க உதவும் சில வழிகள்!

 பருக்களை உடனடியாக போக்க உதவும் சில வழிகள்!
     முகத்தில் சீழ் நிறைந்த பருக்கள் வருவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. அதில் சருமத்தில் அதிகளவு எண்ணெய் சுரப்பு, அதிகமான மேக்கப், தூசிகள் மற்றும் அழுக்குகளால் சருமத் துளைகள் அடைப்பது, மரபணு காரணங்கள், சருமத்தில் இறந்த செல்களின் தேக்கம் அதிகரித்தல், ஹார்மோன் மாற்றங்கள், அதிகமாக  வெயிலில் சுற்றுவது போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவை.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...