காட்சிப்பிழைகள் – புத்தக விமர்சனம்

 காட்சிப்பிழைகள் – புத்தக விமர்சனம்

கண்ணில் கண்டதெல்லாம் காட்சியா ? என்று காலஞ்சென்ற காவிய நாயகன் கண்ணதாசனின் வரிகளுக்கு உதாரணமாய் உருவாகியிருக்கிறது ஜெ.பார்த்திபன் எழுதிய காட்சிப்பிழைகள்

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...