நிஜக் கடலும்… மக்கள் கடலும்…. அகிலா ஸ்ரீதர் – மின்மினி மாத இதழ் – பிப் – 23

 நிஜக் கடலும்… மக்கள் கடலும்…. அகிலா ஸ்ரீதர் – மின்மினி மாத இதழ் – பிப் – 23

மேடையில் புத்தர் கலைக் குழுவின் தோழர் மகிழினியின் இனிமையான பாடல் மற்றும் பறையாட்டத்துடன் நிகழ்வு துவங்கியது.

‘அடுத்து ஒரு கிராமியப் பாடல், அதுவும் கணக்குப் பாடல்’

என்று தோழர் ஆரம்பித்ததும், கூட்டம் ‘கணக்கா, ஐயையோ…’ என்று சலசலக்க,

‘யார்க்கெல்லாம் ஒண்ணாம் வாய்ப்பாடு தெரியும்’ என்று கேட்க, நிறையப் பேர் கை தூக்க, ‘எட்டாம் வாய்ப்பாடு? என்றதும், பல பேரின் கைகள்

படிக்க… Read More…

கமலகண்ணன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...