துயரப் பத்து! முத்தப் பத்து! | கவிதா ஜவகர் – மின்மினி மாத இதழ் – பிப் – 23

 துயரப் பத்து! முத்தப் பத்து! | கவிதா ஜவகர் – மின்மினி மாத இதழ் – பிப் – 23

உன்னை இழந்த
துயரத்தை..
சொல்லி அழுவதற்கும்
நீதான் வேண்டியிருக்கிறது…

நீ சிந்திய
முத்தங்களை எல்லாம்
கன்னக் குழியில்
பதுக்கி வைக்கிறேன்…

படிக்க… Read More…

கமலகண்ணன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...