ஒரு பூ பூக்கும்

 ஒரு பூ பூக்கும்

உன் பார்வை

உன் புன்னகை

உன் ஸ்பரிசம்

உன் முத்தம்

உன் பேரன்பு

உன் காதல்

உன் தாய்மை

யாவும் என் இருதயத்தை தூய்மையாக்கும்

அப்போது எனக்குள் ஒரு பூ பூக்கும்

அதற்கொரு செல்லமாய்

பெயர் வைத்தழைத்து

மனதுக்குள் புன்னகைத்துக்கொள்வேன்..

நிச்சயம் உனக்கு தெரிய வரும்

உன் உள்ளங்கை அப்போது

நீலம் பூசியிருக்கும்…

சகுந்தலா ஸ்ரீனிவாசன்✍️

uma kanthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...