நிறங்களின் கண்ணாமூச்சி – புத்தக விமர்சனம்

 நிறங்களின் கண்ணாமூச்சி – புத்தக விமர்சனம்

ண்களில் தோன்றும்

விந்தைகளைக் கொண்டு மனதை

தைக்கும் வார்த்தை ஊசி – கவிதை


ஆண், பெண் கவிதை என்ற பாகுபாடு இருந்தாலும் பெருமாள் ஆச்சி அவர்களின் கவிதைகள் பாலினத்தை தாண்டி வீரியம் மிக்கவை.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...