பொக்கிஷம் ரிப்பீட்டு! கயிற்றரவு புதுமைப்பித்தன் – மின்மினி மாத இதழ் – பிப் – 23

 பொக்கிஷம் ரிப்பீட்டு! கயிற்றரவு புதுமைப்பித்தன் – மின்மினி மாத இதழ் – பிப் – 23

அன்று ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் கருவூரிலே வீரிய வெள்ளம் பிரவகித்தது…

அதிலே விளைந்த அனந்த கோடி பீஜங்களிலே ஒன்று நிலைத்தது.

அனந்த ஜீவ அனுக்களிலே அதற்கு மட்டும் அதிர்ஷ்டம் என்பதா?

அல்லது நிலைக்க வேண்டும் என்ற பூரண பிரக்ஞையுடன் அது நிலைத்ததா?

படிக்க… Read More…

கமலகண்ணன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...