தோனி! நீ இந்தியா வின் தோணி! நீ – பா.சக்திவேல்

 தோனி! நீ இந்தியா  வின் தோணி! நீ – பா.சக்திவேல்

கோட்டை விட்டு
குனிந்த அணியை
கோப்பை பெற்று
நிமிரச் செய்தாய்,

எலி போல்
ஓடிக்கொண்டிருந்த பந்தை
ஹெலிகாப்டர் போல்
உயரச் செய்தாய்,

முடிந்தது கதையென
முனுமுனுத்த வாய்களை
வெற்றித் தொடர்கதையென
வாழ்த்தச் செய்தாய்,

பாம்புக்கு உயிர் வாலில்,
இந்திய கிரிக்கெட்டுக்கு தலையில்,
உன்னிடம் வந்த பந்துகள் பறந்ததில்
ஆண்டுகள் உருண்டோடியது தெரியவில்லை,

ஓய்வு உனக்கு இருக்கலாம்,
நீ பற்றவைத்த நெருப்புக்கில்லை;
இளைய அணியாக இருக்க வேண்டும்
யாருக்கும் இளைத்த அணியாக அல்ல!

ஏன் நீ முடிவெடுத்தாய் தோனி!
நீ இந்தியாவை இலக்கிற்கு
கொண்டு சேர்த்த தோணி!
பயிற்சியாளராய் மறுபடியும் வா நீ!

– பா.சக்திவேல்

கமலகண்ணன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...