ஆதலினால்காதல்செய்வீர்

 ஆதலினால்காதல்செய்வீர்

பிரபஞ்சத்தை உனதருகில்
உணர வேண்டுமா
ஆதலினால் காதல் செய்வீர்..

நிலவின் அழகை
அருகில் அமர்த்தி உரையாற்ற வேண்டுமா
ஆதலினால் காதல் செய்வீர்..

நட்சத்திரங்களை கையில் அள்ளி
உருட்டி விளையாடுதல் வேண்டுமா
ஆதலினால் காதல் செய்வீர்..

உயிர் வாழ்தலின் அர்ப்பணிப்பில்
உன்னதம் வேண்டுமா
ஆதலினால் காதல் செய்வீர்..

ஆம்..

ஆதலினால்
காதல்
செய்வீர்
உலகம் புனிதம் பெற…

சகுந்தலா ஸ்ரீனிவாசன்

uma kanthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...