விஜயதசமி | மகிசாசூரமர்த்தினி பாடல் | முனைவர் பொன்மணி சடகோபன் 

 விஜயதசமி | மகிசாசூரமர்த்தினி பாடல் | முனைவர் பொன்மணி சடகோபன் 

விஜயதசமி நாளில்
அன்னையின் அருளால்
வெற்றியெல்லாம்
கிட்டட்டும்.
வாழ்க வளமுடன்

விஜயதசமி | மகிசாசூரமர்த்தினி பாடல் | முனைவர் பொன்மணி சடகோபன் 

uma kanthan

1 Comment

  • கம்பீர குரலில் மிக அருமையாக பாடி யுள்ளீர்கள் . மீண்டும் மீண்டும் கேட்கத் தூண்டுவதாக அமைந்துள்ளத

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...