வீட்டிலேயே உரம் தயாரிக்கலாம்! | டாக்டர் வசந்தி – மின்மினி மாத இதழ் – பிப் – 23

 வீட்டிலேயே உரம் தயாரிக்கலாம்! | டாக்டர் வசந்தி – மின்மினி மாத இதழ் – பிப் – 23

இதற்கு மாற்று ஏதாவது உள்ளதா? உள்ளது. இது சாத்தியம்! தனி மனிதனின் சுற்றுச்சூழல் குறித்த விழிப்புணர்வுடன் கூடிய பொறுப்பும் அரசாங்கத்தின் சில சட்டங்களும் நம் நாட்டைச் சீர்படுத்த முடியும்.

நாம் நினைத்தால் மட்கும் குப்பையை நாமே நம் வீட்டில் உரமாக மாற்ற முடியும்.

நம் வீட்டில் மிச்சப்படும் உணவு, மற்றும் பழ, காய்கறி தோல் ஆகியவற்றை மாட்டுச் சாணம் மற்றும் காய்ந்த இலை தழைகள் சேர்த்து…

படிக்க… Read More…

கமலகண்ணன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...