எங்க ஏரியா..! உள்ள ? | காதல் கிறுக்கி

 எங்க ஏரியா..! உள்ள ? | காதல் கிறுக்கி

ஏந்திக் கொண்ட கரங்களினிடையில்
சுழலும் முட்களின் வழியே
உன் உள்ளங்கைக் குழி நோக்கிப்
பயணிக்கிறது கடிகார நீர்.!


சேர்ப்பித்து
விடவேண்டும்
என்று நானும்,,,
சேமித்து விட வேண்டும்
என்று நீயும்….

படிக்க… Read More…

கமலகண்ணன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...