உலக குத்துச்சண்டை போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம்

 உலக குத்துச்சண்டை போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம்

உலக குத்துச்சண்டை போட்டியில்  வெள்ளிப்பதக்கம்

ரஷ்யாவில் நடைபெறும் போட்டியில் 52 கிலோ எடைப்பிரிவில் வெள்ளி பதக்கம் பெற்றார் இந்திய வீரர் அமித் பன்ஹால். 

52 கிலோ எடைப் பிரிவில் உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் ஜோய்ரோ, தங்கம் வென்றார்.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...