செவ்வாய் தோறும் செவ்வேள்

 செவ்வாய் தோறும் செவ்வேள்

நினைப்பது நிறைவேற | செந்தூர் முருகன் பாடல்.

| முனைவர் ச.பொன்மணி |

பாடல், இசை, குரல் & ஒளி வடிவம் கவிஞர் முனைவர் ச.பொன்மணி

uma kanthan

1 Comment

  • செவ்வேள் பாடல் அருமை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...