என்ஐஏ அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனை நிறைவு

 என்ஐஏ அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனை நிறைவு

நெல்லையில், 2 இடங்களில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனை நிறைவு

கோவையில் நடத்திய சோதனையின் போது கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் நெல்லையில் சோதனை நடத்தினர்.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share to...