ஒலியும் ஒளியும்

குறளின் குரல் – திருக்குறள்

கெடுவான் கேடு நினைப்பான்  ஒரு மானும் காகமும் நண்பர்களாய் இருந்தன. காட்டிலே அடர்த்தியான புற்களைத் தின்று கொழு கொழுவென்று இருந்த மானைக் கொன்று தின்ன நினைத்து சமயம் பார்த்து காத்திருந்தது ஒரு நரி. மான்...
Read More

குறளின் குரல் – திருக்குறள்

பாவ புண்ணியம் !  கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அர்ஜூனன் கிருஷ்ணனிடம்,"பாவம் என்றால் என்ன? புண்ணியம் என்றால் என்ன" என்று கேட்கிறான். கிருஷ்ணர்,"நான் காட்டுகிறேன் வா" என்று கூறி,தன்னை வயோதிகனாகவும், அர்ஜூனனை இளைஞனாகவும் மாற்றிக்கொண்டு, பூலோகம் சென்றனர். ஒரு...
Read More

குறளின் குரல் – திருக்குறள்

அகம்பாவம் கூடாது... ஒருநாள் பீமன் காட்டு வழியே செல்லும்போது ஒரு நீண்ட வால் சாலையின் குறுக்கே இருப்பதைக் கண்டான். ஒரு வயது முதிர்ந்த குரங்கு அருகில் இருந்த மரத்தின் கீழே அமர்ந்திருந்தது. இந்த வால்...
Read More

குறளின் குரல் – திருக்குறள்

பொய் சொல்லக் கூடாது ... தப்பு!  கோசல நாட்டில் தேவதத்தன் என்பவன் குழந்தை பேறு வேண்டி ஓர் நதிக்கரையில் புத்திர காமேஷ்டி யாகம் செய்து வந்தான். சாம வேதம் சொல்ல கோபிலர் என்ற அந்தணர்...
Read More

குறளின் குரல் – திருக்குறள்

எண்ணம் போல வாழ்வு ! மனிதனின் சக்தி வாய்ந்த எண்ணங்களே அவனின் செயலைத் தீர்மானிக்கும் அளவுகோலாக அமைகிறது. ஆகையால் தான் "உனது எண்ணம் போல் உனது வாழ்வு" என்றும், "எதை நினைக்கிறாயோ நீ அதுவாகவே...
Read More

குறளின் குரல் – திருக்குறள்

வெற்றிப்படிகள் கதை: ஒரு நகரத்தில் ஒரு சட்டமிருந்தது. அதன்படி யார் வேண்டுமென்றாலும் அந்த நகரத்திற்கு ராஜாவாக வரமுடியும். ஆனால், அந்தப் பதவி ஐந்தாண்டுகள் மட்டுமே! ஐந்தாண்டு முடிந்த அடுத்த நாளே மன்னனை ஆற்றின் கரைக்கு...
Read More

குறளின் குரல் – திருக்குறள்

ஒரு மானும் காகமும் நண்பர்களாய் இருந்தன. காட்டிலே அடர்த்தியான புற்களைத் தின்று கொழு கொழுவென்று இருந்த மானைக் கொன்று தின்ன நினைத்து சமயம் பார்த்து காத்திருந்தது ஒரு நரி. மான் அருகே எவராவது வந்தால்...
Read More