மின்கைத்தடி

எம்.எல்.எம். வியாபாரம் ஏமாற்றா? ஒரு வாசகரின் மனம் திறந்த மடல்!

கார், பங்களா, வெளிநாட்டுப் பயணக் கனவுகளை விதைக்கும் எம்.எல்.எம். வியாபாரம் பற்றி ஒரு வாசகரின் பார்வையில்... கடந்த மாதம் ஒரு அன்பர் எம்.எல்.எம்மின் (Multi level marketing) மையக் கருத்தைப் புரிந்துகொண்டு அந்தத் தொழிலில்...
Read More
ஆன்மீக மர்மத் தொடர்

பத்துமலை பந்தம் | 35 | காலச்சக்கரம் நரசிம்மா

35. இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை குகன் மணி எஸ்டேட் போர்டிகோவில் கேப் வந்து நிற்க, கனிஷ்காவுடன் இறங்கினாள், மயூரி ! சைனா டவுன் மலைச் சாலையில் இருந்து, பத்து எஸ்டேட் Batu Estate, என்று...
Read More