மின்கைத்தடி

பிரபஞ்ச அழகியான இந்திய மாடல் அழகியின் பிரசாரம்

70வது மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டத்திற்கான போட்டி இஸ்ரேலில் இருக்கும் சுற்றுலாத் தளமான எலியாட்ஸ் பகுதியில் கடந்த வாரம் நடைபெற்றது. இதில், பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் 80 அழகிகள் மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டத்திற்காகப் பங்கேற்றனர்....
Read More

தற்கொலைக்கு முன் என்னை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்

தற்கொலைக்கு முன் என்னை ஒரு முறை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். இது ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரின் உதடுகள்  அடிக்கடி உதிர்க்கும் வார்த்தைகள்! இவை ஏதோ சினிமா டயலாக் அல்ல! நடைமுறையில் நிறைய  விவசாயிகளின் தற்கொலை முடிவை...
Read More