மின்கைத்தடி

வீட்டிலேயே இருந்த மகாத்மாவின் முன்னோடி…

ஒரு ஆலமரத்தின்கீழ் எதுவுமே வளர்வது இல்லை. அப்படித்தான் இப்பெண்மணியும். தன் கணவரின் உச்சியில் உள்ள புகழ், பெயர். அதற்குப் பாதிக்கும் கீழ் காரணமாகத் திகழ்ந்த ஒரு பெண். தன் இறப்பு வரை கணவருடன் இணைந்து...
Read More

அரசியலைத் தீண்டாத சூப்பர் ஸ்டார்

1930களில் தொடங்கி 1959 வரை தமிழ்த் திரைப்பட வரலாற்றில் நீங்கா இடம்பிடித்தவர் எம்.கே.டி. எனப்படும் எம்.கே.தியாகராஜ பாகவதர். இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் நேருவே அவர் வீட்டுக்கு வந்து தேர்தலில் நிற்கச்சொல்லியும் அரசியலைக் கைகழுவியவர். மிகக்...
Read More