வரலாற்றில் இன்று – 22.07.2021 பை தோராய தினம்

பொதுவாக இத்தினம் ஐரோப்பிய நாட்கணக்குகளில் ஜூலை 22ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இத்தினம் பல்வேறு நாட்களில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பையின் மதிப்பு எண்ணளவில் 22ஃ7 (அ) 3.14 ஆகும். பை தினம் முதன்முறையாக 1988ஆம் ஆண்டு...
Read More

இன்றைய தினப்பலன்கள் (22.07.2021) ஜோதிடர் அ.மோகன்ராஜ்

மேஷம் : கணிப்பொறி சார்ந்த பணிகளில் புதுவிதமான சிந்தனைகளின் மூலம் மாற்றங்கள் உண்டாகும். எதிர்பாராத சில புதிய வாய்ப்புகளின் மூலம் திறமைகள் வெளிப்படும். மனதில் இருக்கும் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் பொழுது சூழ்நிலைகளை அறிந்து செயல்படவும்....
Read More