வரலாற்றில் இன்று – 05.10.2020 உலக ஆசிரியர் தினம்

மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்பார்கள். வேறு எந்த பணிக்கும் கிடைக்காத பெருமை ஆசிரியர்களுக்கு உள்ளது என்பதற்கு இந்த பழமொழியே சாட்சியாக உள்ளது. அத்தகைய சிறப்புமிக்கவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர்...
Read More

ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் | இன்று நினைவு நாள்…

56 வயதில் புற்றுநோயால் மறைந்த ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அதிபர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தன் மரணப் படுக்கையிலிருந்து பேசியது இது. இதன் ஆங்கில எழுத்துப் பதிவை வாசிக்கும்போது அத்தனை வலிமையாக இருக்கும். பல விஷயங்கள் நம்...
Read More