எஸ்எஸ்சி ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி (2018)

 எஸ்எஸ்சி ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி (2018)
எஸ்எஸ்சி ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி (2018) தேர்வின் காலி பணியிடம் பட்டியல் வெளியீடு
மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையம் (எஸ்.எஸ்.சி) 2020-21 கல்வி அமர்வுக்கான அதிகாரப்பூர்வ கால அட்டவனையை வெளியிட்டிருந்தது. இந்த தேர்வு அட்டவணை அதன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கிடைக்கின்றன. 2018ம் ஆண்டிற்கான எஸ்எஸ்சி ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி அளவிலான (நிலை -III) தேர்வு கடந்த டிசம்பர் 29, 2019 அன்று நடத்தப்பப்டது.  இதற்கான நிலை -I மற்றும் நிலை II தேர்வுகள் ஏற்கனவே நடத்தபப்ட்டு, முடிவுகளும் அறிவிக்கப்பட்டன.இந்நிலையில்,மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையம் ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி 2018 அளவு பணிக்கான தற்காலிக காலி பணியிடங்கள் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.உதவி தணிக்கை அதிகாரி, உதவி கணக்கு அலுவலர், உதவி பிரிவு அலுவலர், உதவியாளர், உதவி / கண்காணிப்பாளர், வருமான வரி ஆய்வாளர், ஆய்வாளர் (மத்திய கலால்), ஆய்வாளர் (தடுப்பு அலுவலர்),  உதவி அமலாக்க அலுவலகம், துணை ஆய்வாளர்கள், ஆய்வாளர், இளநிலை புள்ளிவிவர அலுவலர், கணக்காளர் / ஜூனியர் கணக்காளர், மூத்த செயலக உதவியாளர் / மேல் பிரிவு எழுத்தர் என பல்வேறு துறைகளில் 11271 காலி பணியிடங்களாக வெளியிட்டுள்ளது. 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.