குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி பட்டியல்

1 year ago
305

உங்கள் பிள்ளையின் தடுப்புமருந்துப் பதிவில் நீங்கள் காணக்கூடிய பொது குழந்தை மருத்துவ தடுப்பூசிகளின் பட்டியல் பின்வருமாறு:

DTaP – டிஃப்பேரியா, டெட்டானஸ், மற்றும் ஆக்ஸலூலர் பெர்டுசிஸ் தடுப்பூசி
டிபிபி – டிப்தேரியா, டெட்டானஸ், மற்றும் முழு-செல் ஃபெர்டுசிஸ் தடுப்பூசி (பதிலாக டி.டி.ஏ.பி)
டி.டி – குழந்தை மருத்துவ டிப்டேரியா மற்றும் டெட்டானஸ் தடுப்பூசி (டி.டி. பெற மிகவும் இளம் வயதினருக்கு)
ஹெபா – ஹெபடைடிஸ் ஏ தடுப்பூசி (ஹவ்ரிக்ஸ் மற்றும் வக்டா)
ஹெப்பி – ஹெபடைடிஸ் பி தடுப்பூசி
ஹிப் – ஹேமெயிலிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸே வகை பி கான்ஜுகேட் தடுப்பூசி
HPV – மனித பாப்பிலோமாவைரஸ் தடுப்பூசி
HPV2 – பிவால்வண்ட் HPV தடுப்பூசி (Cervarix)
HPV4 – quadrivalent HPV தடுப்பூசி
HPV9 – நோவலைல் HPV தடுப்பூசி (கார்டாஸ்)
ஐபிவி – செயலிழந்த போலியோவைரஸ் தடுப்பூசி
IIV – செயலிழக்க காய்ச்சல் தடுப்பூசி
IIV3 – செயலிழக்க காய்ச்சல் தடுப்பூசி, trivalent
IIV4 – செயலிழந்த காய்ச்சல் தடுப்பூசி, quadrivalent
LAIV – நேரடி, காய்ச்சல் தடுப்பூசி தடுப்பூசி (FluMist)
MenB – Serogroup B மெனிடோக்கோகல் தடுப்பூசிகள் (பெக்ஸ்செரோ மற்றும் ட்ரூமேன்பா)
எம்எம்ஆர் – தட்டம்மை, பம்ப்ஸ் மற்றும் ரூபெல்லா தடுப்பூசி
எம்.எம்.ஆர்.வி – தட்டம்மை, பம்ப்ஸ், ரூபெல்லா மற்றும் வேரிசெல்லா தடுப்பூசி ( புரோவாட் )
எம்.சி.வி 4 – குவாட்ரிலேல் மெனிங்கோகோகல் கான்ஜகேட் தடுப்பூசி (மெனாக்ட்ரா மற்றும் மென்வி)
MPSV4 – மெனிஞ்சோகோகால் பாலிசாக்கரைடு தடுப்பூசி (மெனோமைன்)
OPV – வாய்வழி போலியோ தடுப்பூசி
பி.சி.வி. – நியூமேகோகல் கொனாஜேட் தடுப்பூசி (ப்ரவேனர்)
பி.சி.வி 7 – 7 வாலண்டைன் கான்ஜகேட் தடுப்பூசி (Prevnar 7)
PCV13 – 13 வாலண்டைன் கான்ஜுகேட் தடுப்பூசி ( Prevnar 13 )
பிபிஎஸ்வி 23 – நுண்ணுயிர் பாலிசாக்கரைடு தடுப்பூசி ( நியூமேக்ஸ் 23 )
ரோட்டா – ரோட்டாவிரஸ் தடுப்பூசி
ஆர்.வி – ரோட்டாவிரஸ் தடுப்பூசி
RV1 – இரத்தக்கழி ரோட்டாகரஸ் தடுப்பூசி (Rotarix)
RV5 – பென்டவாலைட் ரோடாயிரஸ் தடுப்பூசி (ரோட்டேடெக்)
டி.வி. – தற்காலிக செயலிழந்த காய்ச்சல் தடுப்பூசி (ஒரு காய்ச்சல் ஷாட்)
Tdap – டெடானஸ், டிஃப்பீரியா டோக்சாய்டுகள், மற்றும் ஆக்லூலார் ஃபெர்டுசிஸ் தடுப்பூசி (Boostrix மற்றும் Adacel)
டி.டி – டெடானஸ் மற்றும் டிஃப்பீரியா டோக்சாய்டுகள் (டெட்டானஸ் பூஸ்டர் ஷாட்)
VAR – வார்செல்லா (கோழி பாப்) தடுப்பூசி ( Varivax )
பிற தடுப்பூச சுருக்கங்கள்
ஒரு குழந்தைக்கு தடுப்பூசி அளிக்கப்படும் தளம் பெரும்பாலும் சுருக்கமாக இருக்கிறது.

பொது தளங்களில் ஒரு குழந்தையின் உள்ளடக்கத்தை சேர்க்கலாம்:

RA (வலது கை)
LA (இடது கை)
ஆர்டி (வலது தொடக்கம்)
எல்டி (இடது தொடை)
ஒரு தடுப்பூசி கூட வாய்வழியாக (po) அல்லது intranasally (IN) கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

தடுப்பூசி நிர்வகிக்கப்படும் பிற வழிகளைக் குறிப்பிடுவதற்கு மருத்துவ சுருக்கமான IM (ஊடுருவல்) மற்றும் SC (நுண்ணுயிரி) ஆகியவற்றை நீங்கள் காணலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

post by date

November 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930